Rodinné domy Kubániho

Rodinné domy Kubániho

Popis stavby: Výstavba troch rodinných domov so šiestimi bytovými jednotkami a s podzemnými parkavacími garážami pre osodné motorové vozidlá.
Miesto realizácie: Bratislava
Investor: Quam
Rok realizácie: 2022