Inžiniering

Predrealizačná príprava

Postaviť peknú, kvalitnú a užitočnú stavbu bez dôkladnej prípravy je nemožné. Z tohto dôvodu je kvalitná projektová dokumentácia polovica úspechu. Spolupracujeme s renovovanými projekčnými kanceláriami a na základe mnohoročných skúsenostiach s projektami, Vám vieme zabezpečiť vysokú úroveň PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE pre územné povolenie a stavebné povolenie.

Velmi dôležité je stavebný zámer umiestniť do danej lokality v ktorej je potrebné zistiť všetky obmedzenia výstavby a prevádzkovanie stavby. Na základe skúseností náš tým vie tieto riziká spolahlivo riešiť a navrhnúť najlepšie riešenia.

Chcete vedieť koľko bude stáť Vaša stavba?

Pre výpočet finančných nákladov na stavbu je najlepšie vypracovať REALIZAČNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. Na základe nej vie každý budúci zhotoviteľ vypracovať najpresnejšiu cenovú ponuku. Dbáme na kvalitné riešenia detailov už pri projektovaní a práve vďaka tomu vieme zabezpečiť vysokú úroveň kvality zrealizovaných stavieb.

Prečo mám platiť viac za projektovú dokumentáciu?

Pri jasne zadefinovaných detailoch a dôkladne naprojektovanej projektovej dokumentácii má zhotoviteľ minimum možností na navyšovanie ceny stavby počas výstavby. Platí pravidlo že čo zainvestujem pri projektovaní, tak to sa mi to mnohonásobne vráti pri realizácií.

COST MANAGEMENT (Riadenie nákladov)

Pod pojmom riadenia nákladov stavebného diela rozumieme organizovaný a tvorivý prístup k zníženiu nákladov na výstavbu pri dodržaní kvality, životnosti a vzhľadu stavby. Ide predovšetkým o to ako zefektívniť finančné, materiálne, energetické a ľudské zdroje. Je veľmi dôležité aby v každom procese sme si stanovili čo je pre daný projekt najväčšou hodnotou k tomu čomu chceme dospieť pri hľadaní riešenia.