Poradenstvo

Poradenstvo - poskytujeme pomoc pri komplikáciách počas realizácie Vášho investičného zámeru.

V mnohých prípadoch sa obracajú klienti na nás s požiadavkou vyriešenia problémov pri realizácií projektov. Vo veľa prípadoch sa jedná o neodbornú realizáciu stavieb alebo o nezodpovedný prístup zo strany realizátora. V takýchto prípadoch si danú problematiku dôkladne preštudujeme a vždy sa kúsime nájsť to najlepšie možné riešenie pre všetky zúčastnené strany.