Realizácia

Realizovanie stavieb ponúkame formou outsourcing-u, pri ktorých spolupracujeme s lokálnymi spolahlivými dodávateľmi prác a materiálov.

Je potrebné pri realizácií projektov mať pri seba spolahlivého partnera, ktorý zodpovedne a kvalitne vie zabezpečiť zhotovenie stavby. Svoje manažérske a riadacie schopnosti sme preukázali na mnohých úspešne zrealizovaných stavbách. Našim klientom ponúkame odborné manažovanie stavby od prevzatia staveniska až po úspešnú kolaudáciu stavby.