O nás

Sme skúsení tým stavebných inžinierov a architektov s dlhodobou skúsenosťou v stavebnom priemysle.

Našim heslom je prispôsobovanie sa potrebám klienta, kladenie dôrazu na finančnú únosnosť investora. Cielom pre nás je úspešné dokončenie stavieb podľa predstavi klientov pri dodržaní všetkých technologických postupov za primeranú cenu.

Dlhoročné fungovanie v stavebníctve nám umožňuje poskytovať klientom odborné poradenstvo na najvyššej úrovni v prípravnej fázy ako aj počas realizácie výstavby. Pod jednou strechou poskytujeme všetko, čo investor potrebuje k svojmu zámeru - plánovanie, kalkulácia, konzultovanie, samotná realizácia až po finálne skompletovanie.

Našou silnou stránkou je flexibilita, ktorú v tejto hektickej dobe ocení každý klient. Nech o nás svedčí Vaša osobná skúsenosť.